Zakres usług, który chciałbym Państwu zaoferować obejmuje doradztwo w szeroko rozumianym zarządzaniu finansami, m.in.:

 • wycenę firmy (przedsiębiorstwa) metodami dochodowymi, majątkowymi i mieszanymi
 • analizę ogólnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
 • analizę opłacalności planowanych/podjętych projektów inwestycyjnych, biznesplany
 • projektowanie i wdrażanie systemów budżetowania i monitoringu realizacji budżetu
 • analiza cash flow, projektowanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym
 • optymalizacja źródeł finansowania – wyznaczenie kosztu kapitału oraz kształtowanie optymalnej struktury kapitału
 • projektowanie zasad polityki kredytowej wobec odbiorców
 • kalkulacje i symulacje efektów decyzji finansowych wspomagające podjęcie właściwej z punktu widzenia firmy decyzji
Powyższe nie wyczerpuje oczywiście całego wachlarza usług.
Proponowana przeze mnie współpraca może mieć charakter stały, jak i jednorazowy – w zależności od zgłoszonych przez Państwa potrzeb.

Zapewniam indywidualne podejście do każdego pojedynczego zlecenia przy uwzględnieniu specyficznych warunków mających wpływ na działalność firmy. Ze względu na różnorodność oferowanych usług oraz możliwy różny stopień ich skomplikowania i czasochłonności wykonania, nie jestem w stanie zaproponować Państwu jednego obowiązującego cennika. Cena jest ustalana po zapoznaniu się z Państwa potrzebami w drodze negocjacji.

Korzyści dla Państwa ze współpracy z zewnętrznym konsultantem można sformułować następująco:
 • nie zwiększają Państwo zatrudnienia w swojej firmie (nie trzeba przygotowywać nowego stanowiska i narzędzi pracy)
 • zyskują Państwo dostęp do kompleksowej wiedzy w zakresie zarządzania finansami i kilkunastoletniego doświadczenia
 • zyskują Państwo obiektywne spojrzenie osoby nie powiązanej ze strukturami, osobami i różnego rodzaju relacjami występującymi w przedsiębiorstwie
W celu skontaktowania się ze mną proszę o kontakt pod nr telefonu 601-140-047, e-mail: biuro@finprojekt.pl lub skorzystanie z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.

Dane kontaktowe:
tel. 601-140-047
e-mail: biuro@finprojekt.pl
Copyright Nazwa.pl