Najczęściej moimi klientami stają się małe i średnie firmy, które:
  • jeszcze nie powstały, ale ich pomysłodawcy mają już skonkretyzowaną wizję i chcieliby wiedzieć po jakim okresie i w jakiej wysokości (i czy w ogóle!) mogą spodziewać się zwrotu zainwestowanego kapitału – ustalamy wspólnie założenia i budujemy długofalowy biznesplan działalności

  • istnieją, działają na rynku od jakiegoś czasu, rozrastają się i zauważają potrzebę wdrożenia rozwiązań analitycznych wspierających proces zarządzania a nie posiadają swojego działu finansowego – informacje czysto księgowe przestają być wystarczające a brak wspomagania decyzyjnego w zakresie finansów może już stanowić barierę w dalszym rozwoju firmy
  • planują podjąć jakiś projekt inwestycyjny który wymaga sporządzenia biznesplanu, kalkulacji opłacalności jego wdrożenia (na potrzeby własne lub instytucji finansującej przedsięwzięcie)
  • chcą wiedzieć ile są warte - np. w przypadku planowanej sprzedaży przedsiębiorstwa (lub części udziałów) trzeba ustalić wartość udziałów, a odbywa się to w procesie wyceny przedsiębiorstwa.

Chciałbym zaznaczyć, że nie zajmuję się pośrednictwem kredytowym ani ubezpieczeniowym.
Swoją ofertę kieruję wyłącznie do firm – nie zajmuję się doradztwem w zarządzaniu finansami osobistymi.

Obecnie współpracuję z firmami z Kielc i województwa świętokrzyskiego, lecz nie wykluczam realizacji projektów dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w innych częściach kraju.


Dane kontaktowe:

tel. 601-140-047
e-mail: biuro@finprojekt.pl
Copyright Nazwa.pl